APERIO

Centrum Rozwoju APERIO

"Jesteśmy dla dzieci,
młodzieży i rodziców".

Agata Śmiłowicz – Osińska

Paulina Gajzler

Centrum Rozwoju APERIO

istnieje już od 7 lat. Początkowo działaliśmy pod nazwą Pracownia Wspierania Rozwoju Dziecka – APERIO, później w związku z rozwojem przekształciliśmy się w APERIO FOR KIDS – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Jednak w związku z poszerzaniem naszej działalności zmieniliśmy nazwę i strukturę firmy. Centrum Rozwoju APERIO powstało z myślą o dzieciach i młodzieży i ich rodzicach. Pomagamy dzieciom i młodzieży z szeroko rozumianymi trudnościami  m. in. trudnościami w nauce, przejawiającymi zaburzeniami zachowania i emocji, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności w poprawnej mowie, mającymi trudności w rozwoju. Misją naszego Centrum jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie rodziców we wspólnej nauce radzenia sobie z trudnościami oraz czerpania radości nawet z najdrobniejszych sukcesów.

Centrum Rozwoju APERIO to zespół specjalistów, który dzięki swoim kwalifikacjom, doświadczeniu zawodowemu zapewnia profesjonalną diagnozę i pomoc. Chcemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem z rodzicami, by mogli razem z nami wspierać swoje dzieci w prawidłowym rozwoju. Na co dzień pracujemy zawodowo w szkołach, placówkach oświatowych, poradniach zdrowia dzięki czemu mamy ciągły kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Dlaczego APERIO?

Aperio z łacińskiego oznacza – odkryć, otworzyć, podejmować. APERIO to nasza inspiracja do dalszej pracy z naszymi podopiecznymi. Pragniemy odkrywać nowe talenty naszych małych klientów, tak aby były widoczne dla nich samych i dla ich rodziców. Każdy z nich ma talent i trzeba go ODKRYĆ! Dzięki naszej pracy terapeutycznej z dziećmi, chcemy OTWORZYĆ im drzwi do lepszego świata, aby czerpały z niego radość. Codziennie nasze dzieci i ich rodzice PODEJMUJĄ trud ciężkiej pracy nad własnym rozwojem.

Aktualnie mieścimy się przy ulicy Armii Krajowej 35 w Kaliszu. Dysponujemy sześcioma gabinetami terapeutycznymi. W Centrum APERIO FOR KIDS można znaleźć pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej, matematyka oraz nauczyciela języka polskiego.

W Centrum Rozwoju APERIO rodzice naszych pacjentów również otrzymają pomoc. Prowadzimy szerokie konsultacje i wsparcie wychowawcze dla rodziców.

Rozwinęliśmy naszą działalność o szeroko rozumianą diagnozę rozwoju dzieci.

Prowadzimy także konsultacje on line.GABINETY

Centrum Rozwoju APERIO

ZESPÓŁ

Centrum Rozwoju APERIOPSYCHOLOG
PEDAGOG
INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
LOGOPEDA


OFERTA

Centrum Rozwoju APERIOKonsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży APERIO Kalisz

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru trudności dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz określenie zakresu możliwej pomocy specjalistycznej. Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Psychoterapia dzieci i młodzieźy APERIO Kalisz

Psychoterapia dzieci i młodzieźy

Psychoterapia dzieci i młodzieży to proces, który ma pomóc w radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. Jeśli dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, zaburzenia lękowe, ma niski nastrój, niską samoocenę - wymaga wsparcia terapeutycznego! Terapia dzieci i młodzieży wymaga wspólnego zaangażowania rodziców.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Ta terapia ma za zadanie pracę nad relacjami w rodzinie.

Zarezerwuj On-line –>

Psychoterapia rodzin

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to nowoczesne i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej uniemożliwiające osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. Zajęcia mają atrakcyjną dla dzieci formę z wykorzystaniem różnorodnych technik i pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Terapia ręki

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zajęcia dla dzieci z wadami wymowy, dzieci niepełnosprawnych z trudnościami w mowie, jąkających się lub z opóźnionym rozwojem mowy. Terapię logopedyczną najczęściej prowadzi się poprzez podnoszenie kompetencji w zakresie rozwoju sprawności językowej, rozumienia, zasobu leksykalnego, motoryki małej i dużej, świadomości ciała oraz zintegrowania zmysłów. Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia ręki

Terapia ręki

Celem terapii ręki jest usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, które pozwalają dziecku na wykonywanie precyzyjnych ruchów dłoni i palców niezbędnych do osiągnięcia umiejętności w zakresie samoobsługi oraz doskonalenia sprawności manualnych i grafomotorycznych. Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.Zajęcia opierają się na ćwiczeniach i zabawach adekwatnych do wieku życia dziecka.

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna (SI) to proces dzięki któremu mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje i integruje wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów. Jeśli pojawiają się nieprawidłowości w tym zakresie (na etapie integracji wrażeń zmysłowych) mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej. Dysfunkcje SI wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno - emocjonalny dziecka, mogą przejawiać się m.in.: problemami z koordynacją ruchową, trudnościami w nauce, nieodpowiednim napięciem mięśniowym, „niezgrabnością” ruchową, problemami z uwagą i stanem pobudzenia, problemami z samoobsługą, trudnościami w zachowaniu.

Terapia integracji sensorycznej (SI)

Diagnoza integracji sensorycznej (SI)

Diagnoza integracji sensorycznej to proces oceny funkcjonowania układu nerwowego dziecka pod kątem przetwarzania bodźców zmysłowych. Diagnoza ta pozwala na wykrycie ewentualnych zaburzeń integracji sensorycznej, które mogą wpływać na rozwój dziecka, jego zachowanie, naukę i samopoczucie. Diagnoza integracji sensorycznej jest wykonywana przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tej dziedzinie.

Terapia koncentracji uwagi

Terapia koncentracji uwagi

Terapia koncentracji uwagi ma za zadanie wspierać proces odbierania i selekcji informacji płynących ze środowiska, z jednoczesnym podejmowaniem działań. Trudności w skupieniu się są we współczesnych czasach bardzo popularnym problemem wśród dzieci i młodzieży. Jeśli Twoje dziecko nie może się skupić przy odrabianiu pracy domowej, cały czas jest upominane przez nauczyciela w szkole. potrzebne jest mu wsparcie! Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia autyzmu i Zespołu Aspergera

Terapia autyzmu i Zespołu Aspergera

Terapia przeznaczona jest dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z autyzmem i zespołem Aspergera. Celem terapii jest dostarczenie dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka.Zajęcia prowadzone indywidualnie.

Terapia dzieci niepełnosprawnych APERIO KALISZ

Terapia dzieci niepełnosprawnych

Terapia dzieci niepełnosprawnych ma na celu wszechstronne usprawnianie ich rozwoju: intelektualnego, emocjonalno - społecznego oraz ma za zadanie wyrównywanie deficytów rozwojowych. W Naszym Centrum mamy specjalistów w tej dziedzinie, którzy na co dzień pracują z dziećmi niepełnosprawnymi wzmacniając ich rozwój.

Grupowe formy pomocy terapeutycznej - TUS APERIO Kalisz

Grupowe formy pomocy terapeutycznej - TUS

Grupowe zajęcia terapeutyczne TUS (Trening Umiejętności Społecznych) mają za zadanie doskonalić umiejętności komunikacji, począwszy od nauki przedstawiania się i prowadzenia przyjaznych rozmów, poprzez opowiadanie o sobie, aktywne słuchanie, po umiejętność samokontroli i okazywania szacunku innym. Umiejętności społeczne, których uczą zajęcia grupowe, to też bardzo istotna w życiu dzieci i młodzieży umiejętność rozpoznawania własnych emocji, radzenia sobie z nimi, radzenie sobie z lękiem, stresem. Prowadzimy różne zajęcia grupowe w naszym Centrum: #ratujmyemocje – grupa terapeutyczna TUS dla dzieci; #poMOCni, które są grupą wsparcia TUS dla młodzieży 15+.

Zarezerwuj On-line –>

Grupowe formy pomocy terapeutycznej - TUS APERIO Kalisz

Konsultacja psychologiczna - ocena rozwoju dziecka

Ocena rozwoju dziecka jest kluczowa w sytuacji kiedy dostrzegamy pewne sygnały w zachowaniu dziecka budzące niepokój. Konsultacja rozpoczyna się wywiadem rozwojowym, który jest przeprowadzany z rodzicem lub rodzicami. Kolejnym etapem jest obserwacja zachowań dziecka w gabinecie. Konsultacja zakończona jest informacją zwrotną dla rodzica w postaci oceny rozwoju dziecka oraz dalszych wskazówek i konieczności dalszej diagnostyki. Tego rodzaju konsultacje psychologiczne są niezbędne w pierwszej fazie diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.OPINIE

Centrum Rozwoju APERIO

AKTUALNOŚCI

Centrum Rozwoju APERIO