APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
Karolina Wdowczyk psycholog dzieci kalisz APERIO

Karolina Wdowczyk

Psycholog 

Psycholog Karolina Wdowczyk

Ukończone Wyższe Studia Magisterskie na Uniwersytecie Swps we Wrocławiu oraz Szkolenie na poziomie podstawowym ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Przygotowuje się aktualnie do zdobycia uprawnień psychoterapeuty w nurcie Terapii Krótkoterminowej.

Odbyła praktyki w zakresie diagnozy psychologicznej , terapii z dziećmi z różną niepełnosprawnością intelektualna  oraz terapii psychologicznej z małymi dziećmi  z wadami genetycznymi. Odbyłam również wolontariat w Ośrodku Zaburzeń Mowy Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe

Zdobyła doświadczenie pracując z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualna. Podczas pracy w gabinecie skupia się na nawiązaniu pozytywnej relacji z pacjentem oraz dobraniu odpowiedniego rodzaju wsparcia w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. Dobre samopoczucie pacjenta jest jej  priorytetem. Z dziećmi  relacje stara się nawiązać wykorzystując zabawę .

Zawodowo związana z Miejski m Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu gdzie zajmuje stanowisko psychologa. Tam udziela wsparcia i poradnictwa dzieciom i dorosłym. Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji psychologicznych na terenie Ośrodka  ale także w terenie. Konsultacje maja na celu wparcie i udzielenie pomocy osobom  i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Podczas współpracy stara się wspomóc innych pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny w lepszym zrozumieniu problemu postawieniu właściwej diagnozy aby ustalić jak najlepszy  plan pomocy.

Bierze również udział w zespołach interdyscyplinarnych (ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) zespołach wspierających ds. rodzin zagrożonych utratą funkcji rodzicielskiej lub ds. problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w  opracowywaniu w grupach roboczych projektów wspierania rodziny.

Pracując w Dziale Interwencji Kryzysowej udziela również doraźnej pomocy osobą znajdującym się w kryzysie pomoc ukierunkowana jest na konkretny problem. Rozwód , śmierć bliskiej osoby, przemoc domowa, uzależnienie od alkoholu narkotyków ,utrata pracy.

Podczas pracy  staram się znaleźć zasoby które doprowadza do znalezienia rozwiązań które będą korzyścią dla dziecka oraz całej rodziny.