APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
terapia SI Kalisz Marta Pięt APERIO Kalisz

Marta Pięt

Pedagog • Terapeuta integracji sensorycznej  • 

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej Marta Pięt

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja.

Absolwentka studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej na Akademii Kujawsko – Pomorskiej, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Szkolenia:
Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli, Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia – trener TUS,

Trener I stopnia marki Sensoplastyka®

Obecnie pracuje w przedszkolu gdzie wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wdraża do programu wychowawczego elementy metody integracji sensorycznej.
Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła na stanowisku opiekunki w żłobku, gdzie wspierała wszechstronny rozwój dzieci.