APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
Pedagog Anna Muszyńska

Anna Muszyńska

Pedagog Anna Muszyńska • Terapeuta pedagogiczny • Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej • Terapeuta osób ze spektrum autyzmu • Trener komunikacji alternatywnej PECS • Terapeuta behawioralny – w trakcie szkolenia • 

Pedagog – Anna Muszyńska

Ukończyła Politechnikę Poznańską ze stopniem magistra inżyniera.
Posiada kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uzyskane na studiach podyplomowych.

Doświadczenie zawodowe

Obecnie pracuje w Niepublicznej Szkole Podstawowej Edukal jako nauczyciel / terapeuta w zakresie wspierania rozwoju oraz edukacji dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuję również z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalizuje się komunikacji alternatywnej PECS, terapii, rewalidacji oraz kształceniu osób z zaburzeniami rozwojowymi. Do niedawna pracowała w publicznej szkole i przedszkolu prowadząc oddziały klasowe. Prowadziła zajęcia z terapii pedagogicznej dla klas 1-3 oraz 0, w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Aktualnie wspiera działalność kaliskiej Fundacji „Dzieciom Dajemy Szansę”. W fundacji tej prowadzi zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i warsztaty tematyczne dla dzieci oraz rodziców.

W Centrum Rozwoju APERIO

zajmuje się terapią pedagogiczną oraz zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracuje z dziećmi z: opóźnieniami rozwojowymi, z zagrożeniem wystąpienia dysleksji, z problemami szkolnymi, z trudnościami emocjonalnymi. Oprócz tego zajmuje się indywidualną terapią dla dzieci autyzmem i zespołem aspergera. Do każdego uczestnika terapii dostosowuje indywidualne i kreatywne metody nauki.