APERIO

Centrum Rozwoju APERIO
Logopeda Magdalena Małecka APERIO Kalisz

Magdalena Małecka

Logopeda Magdalena Małecka • Terapeuta pedagogiczny • Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zabirzeń ze spektrum autyzmu 

Logopeda Magdalena Małecka

to logopeda z wieloletnim stażem pracy, od początku pracy zawodowej związana z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Kaliszu.

Absolwentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, na którym ukończyła 5- cio letnie studia magisterskie na kierunku Logopedia. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, ukończyła studia podyplomowe w tym kierunku. Terapeuta pedagogiczny.

Członek zespołu diagnostyczno – terapeutycznego osób z zaburzeniami neurologicznymi w kaliskiej placówce podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Logopeda Magdalena Małecka – doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi z rożnego rodzaju zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Autorka cyklu pomocy terapeutycznych o tematyce logopedycznej „Ćwicz z logopedą” – w tym książek „Rymowanki logopedyczne” wydawnictwa Martel, które ukazały się pod patronatem TVP abc, Forum Logopedy, miasto dzieciom, logopeda.pl, głos pedagogiczny, pracownia logopedy oraz qlturka.pl.

Praca przynosi jej wiele radości a logopedia stała się jej pasją. W trosce o wysoki poziom świadczonych usług ciągle podnosi kwalifikacji zawodowe dążąc do ciągłego podnoszenia skuteczności metod i form udzielanej pomocy.

W pracy wykorzystuje zarówno tradycyjne jak i niekonwencjonalne metody w zależności od potrzeb procesu terapeutycznego, w tym metody stymulacji językowej i oddziaływania polisensorycznego.

Każdy nawet bardzo mały postęp w prowadzonej terapii logopedycznej przynosi jej ogromną radość i daje satysfakcję, a odnoszone sukcesy powodują, że stara się jeszcze bardziej angażować w wykonywaną pracę, mając jeszcze większe pokłady energii oraz chęci do podejmowania nowych zadań i kolejnych wyzwań.

W Centrum Rozwoju Aperio zajmuje się praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, różnego rodzaju zaburzeniami mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.